📋 WIZYTA

Dokumentacja:
Przy pierwszej wizycie proszę mieć ze sobą dokumentację medyczną (jeśli takową Państwo posiadają) przedstawiającą obecny stan zdrowia, takie jak: wypisy szpitalne, wyniki badań (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, usg, badania krwi itp.)
 
Strój:
Należy mieć ze sobą obuwie zamienne.
Badanie rehabilitacyjne i sama terapia wymaga bezpośredniego dostępu do skóry pacjenta a więc prosimy o założenie stroju umożliwiającego przeprowadzone wyżej wymienionych czynności.
 
Czas wizyty: około 30-40 minut

Cena wizyty: 40-50 zł w zależności od zastosowanych metod

Cena zabiegów fizykoterapii: według cennika