📋 WIZYTA

Dokumentacja:
Przy pierwszej wizycie proszę mieć ze sobą dokumentację medyczną (jeśli takową Państwo posiadają) przedstawiającą obecny stan zdrowia, takie jak: wypisy szpitalne, wyniki badań (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, usg, badania krwi itp.)
 
Strój:
Należy mieć ze sobą obuwie zamienne.
Badanie rehabilitacyjne i sama terapia wymaga bezpośredniego dostępu do skóry pacjenta a więc prosimy o założenie stroju umożliwiającego przeprowadzone wyżej wymienionych czynności.
 
Czas wizyty: pierwsza wizyta trwa około 45 minut do godziny,każda kolejna 30-45 minut

Cena wizyty: 80 zł,każda kolejna 60 zł

Cena zabiegów fizykoterapii: według cennika